X

Görüşme Talebi Formu

Seyhlerimiz
1
Vizyonumuz- İnsanın ruhen ve psikolojik olarak yıprandığı, örselendiği, acımasızca davranıldığı bu Modern çağda İnsanı İslam'ın şefkat ve merhamet iklimiyle buluşturup sosyal, kültürel ve insani yardım çerçevesinde hizmet ahlakıyla ahlaklanmış erdemli insanlar yetiştirip kadim tekke geleneğini 21. yy da ihya ve inşa etmektir.

Misyonumuz- Ehliyet ve liyakat merkezli, insani yardım odaklı, sosyal ve kültürel gelişime açık, topluma, insanlığa yararlı işler üreten, güçlü ruhani yapıya sahip bireyler yetiştirmektir.